Het goede voorbeeld ontbreekt

 

De meeste MT’s, Raden van Bestuur en Directies zijn nauwelijks teams te noemen. Het is voor de meeste organisaties erg lastig om echt in, en met teams te opereren. Laat staat dat we van ‘lerende organisaties’ kunnen spreken.

Vreemd genoeg weten veel mensen best wat het betekent om in een team te functioneren. Het gaat dan vaak echter om samenwerkingsverbanden in vrije tijd. Groepen kunnen dus best als een team opereren. De roeivereniging, de biljartclub, de muziekvereniging, bandjes die het goed doen, maar denk ook aan het managen van projecten zoals verhuizingen, rondreizen of feesten.

Begrijpen wanneer samenwerken nu wel en niet lukt, en nog belangrijker ‘hoe je dit dan voor elkaar krijgt’ hoeft niet langer een ‘mystiek’ wonder te zijn. Het hoeft ook geen kwestie van charismatische leiders te zijn (whatever this may be), het is veeleer een kwestie van weten ‘hoe je het moet aanpakken’, en de basisprincipes zijn relatief makkelijk te begrijpen.

Comments are closed.

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!